Belediye ve İmar Mevzuatı  

TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUNA EK MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 11/11/1999
KANUN NO : 4479
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/11/1999
RESMİ G. NO : 23876
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Geçici Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :