Üniversiteler Mevzuatı  
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 27 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ve  Sinop Eğitim Fakültesinden;

            Madde 2.- 2809 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            b) İşletme Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

            Madde 3.- 2809 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi,

            Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.