Vergi Mevzuatı  
17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 26/11/1999
KANUN NO : 4481
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/11/1999 Mük.
RESMİ G. NO : 23888
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
EK GELİR VE EK KURUMLAR VERGİSİ
Madde  1 : VERGİNİN MÜKELLEFİ
Madde  2 : VERGİNİN KONUSU, MATRAHI VE ORANI
Madde  3 : MUAFLIKLAR
Madde  4 : İSTİSNALAR
Madde  5 : BEYAN VE ÖDEME
İKİNCİ BÖLÜM
EK EMLAK VERGİSİ
Madde  6 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Madde  7 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
Madde  8 : 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde  9 : ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ALTINCI BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 10 : KANUNLARIN UYGULAMA ALANI
YEDİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 11 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Geçici Madde 1 :
Madde 17 : 
Madde 18 :