Bütçe Mevzuatı  
 

4393 SAYILI 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI (A) İŞARETLİ CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 26/11/1999
KANUN NO : 4482
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/11/1999
RESMİ G. NO : 23890
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 :