İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

KABUL TARİHİ : 02/12/1999
KANUN NO : 4483
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/12/1999
RESMİ G. NO : 23896
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİLER
Madde   4 : OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ, İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKAYETLER
Madde   5 : ÖN İNCELEME
Madde   6 : ÖN İNCELEME YAPANLARIN YETKİSİ VE RAPOR
Madde   7 : SÜRE
Madde   8 : SORUŞTURMA İZNİNİN KAPSAMI
Madde   9 : İTİRAZ
Madde 10 : İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLAR
Madde 11 : SORUŞTURMA İZNİNİN GÖNDERİLECEĞİ MERCİ
Madde 12 : HAZIRLIK SORUŞTURMASINI YAPACAK MERCİLER
Madde 13 : YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME
Madde 14 : VEKİLLERİN DURUMU
Madde 15 : CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA RE'SEN DAVA AÇILACAK HALLER
Madde 16 : MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKATA YAPILAN ATIFLAR
Madde 17 : DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
Madde 18 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 19 : YÜRÜRLÜK
Madde 20 : YÜRÜTME