Vergi Mevzuatı  
 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 15/12/1999
KANUN NO : 4489
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/12/1999
RESMİ G. NO : 23910
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 :