Ticaret Mevzuatı  
  
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 16/12/1999
KANUN NO : 4490
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/12/1999
RESMİ G. NO : 23913
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde  2 : TANIMLAR
Madde  3 : TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ
Madde  4 : TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE TESCİL EDİLECEk GEMİLER VE YATLAR
Madde  5 : TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE TESCİL
Madde  6 : TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNİN MUHTEVASI
Madde  7 : BAYRAK ÇEKME HAKKINDAN YARARLANMA
Madde  8 : GEMİLERİN VE YATLARIN TABİ OLACAKLARI ESASLAR
Madde  9 : GEMİ ADAMLARININ UYRUĞU VE İSTİHDAMI
Madde 10 : GEMİ ADAMLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
Madde 11 : YABANCI UYRUKLU GEMİ ADAMLARININ ÜLKEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ VE KONAKLAMALARI
Madde 12 : MALİ HÜKÜMLER
Madde 13 : GEMİ VE YATLARIN SİGORTALARI
Madde 14 : YÖNETMELİK
Madde 15 : 
Geçici Madde 1 : 
Madde 16 : YÜRÜRLÜK
Madde 17 : YÜRÜTME