Bütçe Mevzuatı  
 

2000 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 28/12/1999
KANUN NO : 4494
 
RESMİG.TARİHİ : 30/12/1999 (Mük.)
RESMİ G. NO : 23922
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİDER, GELİR VE DENGE
Madde   1 : GİDER BÜTÇESİ
Madde   2 : GELİR BÜTÇESİ
Madde   3 : DENGE
İKİNCİ BÖLÜM
MALİ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde   4 : BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL
Madde   5 : AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARI VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI
Madde   6 : KAMU KURULUŞLARININ GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİ
Madde   7 : KAMU HAZNEDARLIĞININ YÜRÜTÜLMESİ
Madde   8 : GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER
Madde   9 : DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ
Madde 10 : YATIRIM HARCAMALARI
Madde 11 : 4046 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DIŞINDAKİ ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
Madde 12 : KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI
Madde 13 : RESMİ TAŞITLAR
Madde 14 : HASTANE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ
Madde 15 : DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR İLE VAKIF VE DERNEKLERİN 
                 DENETİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 16 : BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER
Madde 17 : BAĞLI CETVELLER
Madde 18 : YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI
Madde 19 : AKTARMA
Madde 20 : POSTA GİDERLERİ
Madde 21 : GEÇEN YILLAR BORÇLARI
Madde 22 : 4306 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1'İNCİ MaddeSİNİN UYGULANMASI
Madde 23 : SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU
Madde 24 : TRANSFERİ MÜMKÜN OLMAYAN KONSOLOSLUK GELİRLERİ
Madde 25 : YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI
Madde 26 : BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLAR
Madde 27 : ÖZEL ÖDENEK VE GELİRLERİN İPTALİ
Madde 28 : KURUMLARIN HASILATINDAN PAY
Madde 29 : FONLARIN ÖDENEK VE GELİRLERİ
İKİNCİ KISIM
HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET BORÇLARI
Madde 30 : DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ
Madde 31 : İÇ BORÇLANMA
Madde 32 : 3836 VE 1211 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 33 : DIŞ BORÇLANMA
Madde 34 : DIŞ BORÇLARIN İKRAZ, DEVİR VE GARANTİ EDİLMESİ
Madde 35 : 244 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA BORÇLANMA
Madde 36 : BORÇ VERME, HİBE VE YARDIM ANLAŞMALARI
Madde 37 : AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ
Madde 38 : BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI PROJESİ KAPSAMINDA AKDEDİLECEK ANLAŞMALAR
İKİNCİ BÖLÜM
HAZİNE İŞLEMLERİ
Madde 39 : AVANS İŞLEMLERİ
Madde 40 : ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİŞİ
Madde 41 : GERİ VERİLECEK PARALAR
Madde 42 : PETROLDEN DEVLET HAKKI VE PETROL KANUNU GEREĞİNCE ÖDENECEK KUR FARKLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
Madde 43 : KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KARLARI
Madde 44 : KAMU ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİNDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 45 : HAZİNE KEFALETİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK HAKLARI
Madde 46 : KATSAYILAR, YURT DIŞI AYLIKLAR, ÜCRET, SÖZLEŞME ÜCRETİ, EK TAZMİNAT TAVANLARI
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİHDAM ESASLARI
Madde 47 : KADROLARIN KULLANIMI
Madde 48 : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Madde 49 : İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİ ARTIRICI ÖNLEMLER
Madde 50 : KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLARIN KADROLARININ DAĞILIMI
Madde 51 : KAMU KURUMLARINDA TAŞIT KULLANIMI
Madde 52 : AÇIKTAN ATAMA İZİNLERİ
Madde 53 : DEMİRBAŞ STANDARDİZASYONU, EŞYA VE LEVAZIM DEVRİ
Madde 54 : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖDENEKLERİNİN DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 55 : GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Madde 56 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER VE TAŞINMAZ MALLARIN GEÇİCİ TEMİNATI
Madde 57 : KİŞİ BORÇLARI
Madde 58 : BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULANLARDAN KONUT VEYA ARSA KARŞILIĞI 
                 ALINAN AVANSLARIN MAHSUBU
Madde 59 : DEVLET HESAPLARINDA YER VERİLMEYECEK VE TERKİN EDİLECEK TUTARLAR
Madde 60 : SAYMANLIK GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DEVRİ
Madde 61 : ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK
Madde 62 : KAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER
Madde 63 : YURT DIŞI EĞİTİMİ
Madde 64 : GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER
Madde 65 : AMME ALACAĞINA KARŞILIK KABUL EDİLEBİLECEK GAYRİMENKULLER
Madde 66 : KİRA VE İDARE GELİRLERİ
Madde 67 : KAMU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI
Madde 68 : VERGİ, FON VE PAYLARIN ZAMANINDA YATIRILMASI
Madde 69 : KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 70 : YÜRÜRLÜK
Madde 71 : YÜRÜTME