Milletlerarası Sözleşmeler  
 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 27/01/2000
KANUN NO : 4504
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/01/2000
RESMİ G. NO : 23948
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ