Milletlerarası Anlaşmalar  
AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 


            Madde 1.- 5 Ekim 1973 tarihinde Münih'de imzalanan ve 21 Aralık 1978, 17 Aralık  1991, 13 Aralık 1994, 20 Ekim 1995 ve 5 Aralık 1996 tarihlerinde tadil edilen "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi" ve eklerine (Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patent Sisteminin Merkezileştirilmesi ve Sunulması Hakkında Protokol-Merkezileştirme Protokolü, Bir Avrupa Patentinin Verilmesi Hakkı ile İlgili Kararların Yargı Yetkisi ve Tanınması Hakkında Protokol-Tanıma Protokolü, Avrupa Patent Organizasyonunun Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkındaki Protokol- Ayrıcalık ve Dokunulmazlık  Protokolü ve Ücretlere İlişkin Maddeler) katılmamız uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.