Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 27/01/2000
KANUN NO : 4506
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/01/2000
RESMİ G. NO : 23948
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 : 
SÖZLEŞME METNİ