Milletlerarası Sözleşmeler  
 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 27/01/2000
KANUN NO : 4507
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/01/2000
RESMİ G. NO : 23948
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ