Milletlerarası Anlaşmalar  
  
BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 01/02/2000
KANUN NO : 4515
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/02/2000
RESMİ G. NO : 23956
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
SÖZLEŞME METNİ