Milletlerarası Anlaşmalar  
BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- Türkiye ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1998 tarihinde Antalya'da imzalanan "Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.