Bakanlıklar Mevzuatı  
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


           Madde 1.- 28.9.1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesine, "... İçişleri Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Bakanlığı..." ibaresi eklenmiştir.

           Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.