Milletlerarası Anlaşmalar  
 

AVRASYA ÜLKELERİ KADINLARI İŞBİRLİĞİ GRUBU KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 01/02/2000
KANUN NO : 4522
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/02/2000
RESMİ G. NO : 23956
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
SÖZLEŞME METNİ