Milletlerarası Anlaşmalar  

D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 01/02/2000
KANUN NO : 4528
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/02/2000
RESMİ G. NO : 23956
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : TÜZELKİŞİLİK
Madde  2 : İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ İLE ÇALIŞANLARININ YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR 
                 VE KOLAYLIKLAR
Madde  3 : UYGULAMA
Madde  4 : KAPSAM
Madde  5 : YÜRÜRLÜK
Madde  6 : YÜRÜTME
SÖZLEŞME METNİ