Vatandaşlık Mevzuatı  
 

GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 16/02/2000
KANUN NO : 4531
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/02/2000
RESMİ G. NO : 23968
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :