Belediye İmar Mevzuatı  
  
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU
  
KABULTARİHİ : 17/02/2000
KANUN NO : 4533
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/02/2000
RESMİ G. NO : 23970
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 08
DÜSTURSAYFA : 1981
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde 2 : TANIMLAR
Madde 3 : GENEL ESASLAR
Madde 4 : YAPILARIN DENETİMİ, YIKILMASI, İZİN VE İRTİFAK
İKİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 5 : FONUN TEŞKİLİ, GELİRLERİ VE KULLANILMASI
Madde 6 : YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 7 : İDARİ CEZALAR VE YARGILAMA USULÜ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 8 : ASKERİ İHTİYAÇLAR
Madde 9 : ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 10 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 11 : BU KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 12 : YÖNETMELİK
Madde 13 : YÜRÜRLÜK
Madde 14 : YÜRÜTME