Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
KABUL TARİHİ : 23/02/2000
KANUN NO : 4535
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/02/2000
RESMİ G. NO : 23977
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :