Vergi Mevzuatı  
 

EURO'NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 24/02/2000
KANUN NO : 4538
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/02/2000
RESMİ G. NO : 23977
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
Madde   4 : ULUSAL PARA BİRİMİNE VE ECU'YA YAPILAN GÖNDERMELER
Madde   5 : SÖZLEŞMELERİN VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERİN DEVAMLILIĞI
Madde   6 : KANUNLAR İHTİLAFI
Madde   7 : VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI
Madde   8 : 
Madde   9 : YETKİ
Madde 10 : 
Madde 11 :