Vatandaşlık Mevzuatı  
 

DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN
KABUL TARİHİ : 29/02/2000
KANUN NO : 4540
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/03/2000
RESMİ G. NO : 23982
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :