Vatandaşlık Mevzuatı  
DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN


            Madde 1.- 27.8.1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun süresi dört ay uzatılmıştır.

            Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

            Madde 2.- Bu Kanun 29 Şubat 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.