Milletlerarası Anlaşmalar  
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ROMANYA ARASINDA KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 07/03/2000
KANUN NO : 4544
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/03/2000
RESMİ G. NO : 23991
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
SÖZLEŞME METNİ