Bakanlıklar Mevzuatı  
 

BAZI KANUNLARIN DÖNER SERMAYELERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
(TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM-OKUL VE KURULUŞLARA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN ADI VE BAZI MADDELERİ, KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİ İLE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
 
KABUL TARİHİ : 08/03/2000
KANUN NO : 4549
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/03/2000
RESMİ G. NO : 23991
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 :