Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 08/03/2000
KANUN NO : 4550
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/03/2000
RESMİ G. NO : 23991
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 :