Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

ASKERİ CEZA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 22/03/2000
KANUN NO : 4551
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/03/2000
RESMİ G. NO : 24001
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : 
Madde 27 : 
Madde 28 : 
Madde 29 : 
Madde 30 : 
Madde 31 : 
Madde 32 : 
Madde 33 : 
Madde 34 : 
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : 
Madde 39 : 
Madde 40 :