Milletlerarası Anlaşmalar  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANDLAŞMASI İLE BU ANDLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 04/04/2000
KANUN NO : 4554
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/04/2000
RESMİ G. NO : 24015
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ