Milletlerarası Anlaşmalar  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 04/04/2000
KANUN NO : 4556
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/04/2000
RESMİ G. NO : 24015
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ