Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA 4 TEMMUZ 1966 TARİHİNDE BRÜKSEL'DE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAKİ GENEL SÖZLEŞMENİN REVİZYONU İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 30 Haziran 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Tarihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.