Bakanlıklar Mevzuatı  
 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 14/04/2000
KANUN NO : 4563
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/04/2000
RESMİ G. NO : 24026
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Geçici Madde 1 : 
Madde 13 : 
Madde 14 :