Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 19/04/2000
KANUN NO : 4564
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/04/2000
RESMİ G. NO : 24028
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 :