Milli Eğitim Mevzuatı  
 

HARP OKULLARI KANUNU
KABUL TARİHİ : 11/05/2000
KANUN NO : 4566
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/05/2000
RESMİ G. NO : 24052
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  4 : HARP OKULLARININ AMACI
Madde  5 : ANA İLKELER
Madde  6 : KURULUŞ
Madde  7 : GÖREV
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLER
Madde  8 : ORGANLAR
Madde  9 : HARP OKULU KOMUTANI
Madde 10 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÜKSEK KURULU
Madde 11 : DEKAN
Madde 12 : DEKAN YARDIMCILARI
Madde 13 : ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Madde 14 : BİLİMSEL DENETLEME KURULU
Madde 15 : ÖĞRENCİ ALAY KOMUTANI
Madde 16 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 17 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLERİ
Madde 18 : YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA
Madde 19 : DOÇENTLİĞE ATANMA
Madde 20 : PROFESÖRLÜĞE YÜKSELME VE ATANMA
Madde 21 : YABANCI ÜLKEDE ALINAN AKADEMİK UNVANLARIN GEÇERLİLİĞİ
Madde 22 : AKADEMİK UNVANLARIN KORUNMASI
Madde 23 : EMEKLİLİK YAŞ HADDİ
Madde 24 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ HARP OKULU DIŞINA ATANMALARI VE GÖREVLENDİRİLMELERİ
Madde 25 : ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
Madde 26 : OKUTMANLAR
Madde 27 : ÖĞRETİM YARDIMCILARI
Madde 28 : YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 29 : ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE DENETİM
Madde 30 : ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 31 : KAMU KURULUŞLARINDA GÖREVLENDİRME
Madde 32 : YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME
Madde 33 : KURUMLARARASI YARDIMLAŞMA
Madde 34 : DENETİM
Madde 35 : BİLİMSEL DENETİM
ALTINCI BÖLÜM
EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER
Madde 36 : GİRİŞ ŞARTLARI
Madde 37 : LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRETİM
Madde 38 : DİSİPLİN VE OKULDAN ÇIKARILMA
Madde 39 : LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 40 : ÖZLÜK HAKLARI
Madde 41 : YÖNETMELİK
Madde 42 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 43 : 
Madde 44 :