Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 25/05/2000
KANUN NO : 4570
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/05/2000
RESMİ G. NO : 24064
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :