İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 31/05/2000
KANUN NO : 4571
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/05/2000 (Mük.)
RESMİ G. NO : 24065
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Geçici Madde 1 :
Madde 6 :
Madde 7 :