Ticaret Mevzuatı  
 

TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 01/06/2000
KANUN NO : 4572
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/06/2000
RESMİ G. NO : 24081
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 : AMAÇ, KURULUŞ VE SERMAYE
Madde   2 : TANIMLAR
Madde   3 : ÇALIŞMA KONULARI
Madde   4 : ORGANLAR, TEMSİL, GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL
Madde   5 : BAĞIMSIZ DENETİM VE BİRLİKLERCE BELİRLENECEK İLKE VE ESASLARA UYMA 
                   ZORUNLULUĞU
Madde   6 : MUAFİYET VE İSTİSNALAR
Madde   7 : ÖRNEK ANASÖZLEŞMELER
Madde   8 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, UYGULANACAK VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME