Bakanlıklar Mevzuatı  
 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 14/06/2000
KANUN NO : 4580
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/06/2000
RESMİ G. NO : 24092
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :