Milletlerarası anlaşmalar  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA PETROLÜN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA İHRAÇ BORU HATTI YOLUYLA TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN TOPRAKLARI ÜZERİNDEN PETROL TAŞINMASINA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 22/06/2000
KANUN NO : 4585
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/06/2000
RESMİ G. NO : 24089
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ