Bakanlıklar Mevzuatı  
 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ("14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU" İLE "13.12.1983 TARİHLİ VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME"NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN)
 
KABUL TARİHİ : 27/06/2000
KANUN NO : 4587
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/07/2000
RESMİ G. NO : 24099
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREVLERİ
Madde 3 : TEŞKİLAT
Madde 4 : PERSONEL REJİMİ
Madde 5 : KADROLAR
Madde 6 : 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 7 : YÜRÜRLÜK
Madde 8 : YÜRÜTME