Bakanlıklar Mevzuatı  
  
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KONULARLA KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DİSİPLİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 29/06/2000
KANUN NO : 4588
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/07/2000
RESMİ G. NO : 24101 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde 2 : İLKELER VE YETKİ SÜRESİ
Madde 3 : YÜRÜRLÜK
Madde 4 : YÜRÜTME