Milletlerarası Anlaşmalar  
 

SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 30/06/2000
KANUN NO : 4589
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/2000
RESMİ G. NO : 24102
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ