Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 26/10/2000
KANUN NO : 4592
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/10/2000
RESMİ G. NO : 24215
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ