Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1 - 5.5.1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.