Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA 30 HAZİRAN 1978 TARİHİNDE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 01/11/2000
KANUN NO : 4593
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/11/2000
RESMİ G. NO : 24225
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ