Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA 30 HAZİRAN 1978 TARİHİNDE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 3 Haziran 1997 tarihinde Stockholm'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.