Milletlerarası Sözleşmeler  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVAKYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 02/11/2000
KANUN NO : 4599
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/11/2000
RESMİ G. NO : 24225
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ