TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  
 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 16/11/2000
KANUN NO : 4604
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/11/2000
RESMİ G. NO : 24238
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde  7 : 
Madde  8 :