Milletlerarası Sözleşmeler  
 

UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME AVRUPA TEŞKİLATI SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 28/11/2000
KANUN NO : 4606
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/12/2000
RESMİ G. NO : 24248
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ