Seçim Mevzuatı  
 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 47 NCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 29/11/2000
KANUN NO : 4609
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/12/2000
RESMİ G. NO : 24248
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :