Bütçe Mevzuatı  
 

1999 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
KABUL TARİHİ : 20/12/2000
KANUN NO : 4612
 
RESMİG.TARİHİ : 08/01/2000
RESMİ G. NO : 24281 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : GİDER BÜTÇESİ
Madde   2 : GELİR BÜTÇESİ
Madde   3 : NAZIM GELİR VE GİDER
Madde   4 : DENGE
Madde   5 : TAMAMLAYICI ÖDENEK
Madde   6 : DEVREDİLEN ÖDENEK
Madde   7 : İPTAL EDİLEN ÖDENEK
Madde   8 : DEVLET BORÇLARI
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME